IV OTWARTA SPARTAKIADA SPORTÓW KONNYCH

GRABOWIEC 30.05-01.06.2008
 • TERMIN: 31.05-01.06.2008r .(sobota-niedziela)
 • MIEJSCE: Grabowiec k/Torunia ul. Słoneczna 2, 87-162 Lubicz
 • DYSCYPLINY: Ujeżdżenie, skoki, powożenie
 • ORGANIZATOR: Klub Jeździecki „Skok-Agrofood
 • ZGŁOSZENIA: Ostateczne zgłoszenia z dołączonym dowodem wpłaty za boks do dnia 28.05.2008. Zgłoszenia po w/w terminie dodatkowa opłata 100 zł.
  • Pisemne na adres: KJ ”Skok-Agrofood” ul. Słoneczna 2, 87-162 Lubicz
  • Fax/tel: (0-56) 648-96-66
  • mailem: cheval-tech.zapisy@o2.pl
  • wyłącznie na oryginalnych drukach PZJ www.pzj.pl lub www.kpzj.spg.pl. Prosimy o precyzyjne zgłoszenia do konkursów na pierwszy dzień zawodów !!!
 • MINIMALNA PULA NAGRÓD: 20000 zł
 • OSOBY OFICJALNE:
  • Dyrektor zawodów: Mariusz Trojan tel. 606-83-86-00, 608-46-19-80
   Asystent: Katarzyna Mróz tel. 608-73-67-53
  • KOMISJA SĘDZIOWSKA:
   • Sędzia Główny: Michał Masłowski
   • Sędzia KPZJ: Beata Czarnecka
   • Sędzia stylu: Krzysztof Ferenstein
   • Sędziowie: Helena Zagor, Andrzej Dąbrowski, Adam Jończyk, Jarosław Lewandowski, Adam Wypijewski
   • Gospodarz Toru (skoki): Krzysztof Kierzek
   • Gospodarz Toru (powożenie): Andrzej Dąbrowski
   • Komisarz: rotacja sędziów
   • Lekarz weterynarii: Tomasz Rykaczewski
   • Kowal zawodów: Jan Kałabun
   • Obsługa komputerowa i elektroniczny pomiar czasu:
 • WARUNKI TECHNICZNE:
  • Parkur (70x65) – podłoże piaszczyste
  • Rozprężalnia (60x70) – podłoże trawiaste
  • Czworobok - podłoże trawiaste
  • Rozprężalnia – podłoże trawiaste
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE:
  • Sprawdzanie dokumentów 31.05.2008 (sobota) godzina 7.30 lub najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
   Dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
   Zawody rozgrywane wg. Przepisów i Regulaminów PZJ.
  • Opłaty:
   • Opłata za boks – 160 zł za całe zawody (za każdy dodatkowy dzień 30 zł)
    B.S. Grabowiec 41 9491 0003 0040 0001 7200 0001
   • Podłączenie do prądu – 50 zł
   • Wpisowe – 35 zł/dzień
   • Startowe za jeden przejazd – skoki:
    • Kuce – 10 zł
    • LL – 15 zł
    • L – 20 zł
    • P – 25 zł
    • N – 30 zł
    • C – 50 zł
    • Grand Prix – 100 zł
   • Startowe za jeden przejazd – ujeżdżenie
    • L – 15 zł
    • P – 20 zł
    • N – 25 zł
    • C – 30 zł
   • Startowe za jeden przejazd – powożenie
    • Single – 20 zł
    • Pary – 20 zł
  • Boksy będą otwarte od 30.05.2008 godz. 1700. Organizator zapewnia tylko pierwszą ściółkę. Istnieje możliwość zakupu słomy i siana na miejscu (siano-7 zł, słoma-5 zł)
  • Zakwaterowanie:
   Pensjonat „MIŁOSZ” na miejscu rozgrywania zawodów 70 zł od osoby/dobę.
   tel: (0-56) 648 96 66
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
  • Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości 200,00 zł
  • Zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu listy) za zgodą sędziego głównego–20 zł
  • Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak i również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń
  • Reklamy: organizatorzy zezwalają zawodnikom na umieszczenie reklam swoich sponsorów wg przepisów PZJ

PROGRAM - SKOKI

30.05.2008 – piątek
godzina 17.00-18.30
 • trening dla koni 4-letnich na parkurze głównym
 • Prosimy zaznaczyć na zgłoszeniach chęć udziału w treningu
31.05.2008 – sobota
godzina 9.00
 • konkurs nr 1 – 60 cm – kuce – zwykły – 238.2.1
 • konkurs nr 2 – 80 cm – kuce – zwykły – 238.2.1
 • konkurs nr 3 – 80 cm – towarzyski, dokładności z trafieniem w normę czasu (możliwość startu zawodników i koni nie zarejestrowanych w KPZJ/PZJ)
 • konkurs nr 4 – L – dokładności z natychmiastową rozgrywką – 245.3
 • konkurs nr 5 – L – eliminacje MPMK 4 letnich – 238.2.1
 • konkurs nr 6 – P – dwufazowy – 274.5.5 (druga faza wg. Tabeli C- szybkości)
 • konkurs nr 7 – N – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem 269.5
 • konkurs nr 8– C – zwykły – 238.2.1
01.06.2008 – niedziela
godzina 9.00
 • konkurs nr 9 – 60 cm – kuce – zwykły – 238.2.1
 • konkurs nr 10 – 80 cm – kuce – zwykły – 238.2.1
 • konkurs nr 11 – – 80 cm – towarzyski, dokładności z trafieniem w normę czasu (możliwość startu zawodników i koni nie zarejestrowanych w KPZJ/PZJ)
 • konkurs nr 12 – L – zwykły – 238.1.1
 • konkurs nr 13 – L – kwalifikacyjny, dokładności bez rozgrywki – 238.1.1
 • konkurs nr 14 – L – eliminacje MPMK 4 letnich – 238.2.1
 • konkurs nr 15 – P – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem 269.5
 • konkurs nr 16 – N – zwykły– 238.2.1
 • konkurs nr 17 – C – GRAND PRIX GRABOWCA - zwykły z rozgrywką – 238.2.2
Warunkiem zakwalifikowania zawodnika do konkursu nr 22 - Grand Prix jest zdobycie wyniku do 4 pkt. karnych w konkursie nr 7 lub do 8 pkt. karnych w konkursie nr 8.

PROGRAM – UJEŻDŻENIE

31.05.2008 – sobota
godzina 12.00
 • konkurs nr 1A – L - 3
 • konkurs nr 2A – P - 1
 • konkurs nr 3A – N - 1
 • konkurs nr 4A – C – 3
01.06.2008 – niedziela
godzina 12.00
 • konkurs nr 5A – L - 4
 • konkurs nr 6A – P - 3
 • konkurs nr 7A – N - 2
 • konkurs nr 8A – C – 4

PROGRAM – POWOŻENIE

01.06.2008 – niedziela
godzina 13.00
 • konkurs nr 1D – zręczności powożenia - single
 • konkurs nr 2D – zręczności powożenia – pary
W sobotę po zakończeniu konkursów uroczyste otwarcie pensjonatu „MIŁOSZ” połączone z balem dla wszystkich uczestników zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkursy mogą się odbywać na dwóch parkurach oraz mogą ulec zmianie godziny rozpoczęcia konkursów, o czym poinformujemy na stronach internetowych www.swiatkoni.pl, www.voltahorse.pl po terminie zgłoszeń ostatecznych. Również w tym terminie zostaną ogłoszone wstępne listy startowe na pierwszy dzień zawodów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Infralabs.com
JW Web Development